NAKYCO FACTORY

Danh mục: Công Nghiệp

Năm: 2013

Tiến độ: Đã thi công

Chi tiết dự án

Địa chỉ: TAN PHU TRUNG INDUSTRIAL PARK – HO CHI MINH CITY
Chủ đầu tư: NAKYCO JSC  
Giá trị hợp đồng:     34,210,000,000
Thời gian hoàn thành:  2013