RSIL FACTORY

Danh mục: Công Nghiệp

Năm: 2011

Tiến độ: Đã thi công

Chi tiết dự án

Địa chỉ: My Phuoc III Industrial Park – Binh Duong Province
Chủ đầu tư: NGTON SROUFE INTERNATIONAL CO,LTD.
Giá trị hợp đồng:  28,350,000,000 VND
Thời gian hoàn thành: 2011