HANDLING STATION HAZARDOUS WASTE

Danh mục: Giáo Dục

Năm: 2010

Tiến độ: Đã thi công

Chi tiết dự án

Địa chỉ: HOC MON DISRICT – HCM CITY
Chủ đầu tư: URBAN ENVIRONMENT COMPANY
Giá trị hợp đồng:     25,386,426,399 VND
Thời gian hoàn thành:  2010