KHU THỰC HÀNH CÔNG NGHỆ CAO- TRƯỜNG CĐ NGHỀ LILAMA

Danh mục: Giáo Dục

Năm: 2011

Tiến độ: Đã thi công

Chi tiết dự án

Địa chỉ: LONG THÀNH - ĐỒNG NAI
Chủ đầu tư:  
Giá trị hợp đồng:   16,968,000,000
Thời gian hoàn thành:   2011