9 ITEM OF FORMOSA THERMAL POWER PLANTS

Danh mục: Công Nghiệp

Năm: 2014

Tiến độ: Đã thi công

Chi tiết dự án

Địa chỉ: VUNG ANG IP – KY ANH DIST – HA TINH PROVINCE
Chủ đầu tư: FORMOSA GROUP  (TAIWAN)
Giá trị hợp đồng:     25,000,000,000 VND
Thời gian hoàn thành:  2015