TƯỜNG RÀO KHU CÔNG NGHIỆP VRG KHU CÔNG NGHIỆP LỘC AN – BÌNH SƠN

Danh mục: Công Nghiệp

Năm: 2015

Tiến độ: Đang thi công

Chi tiết dự án

Địa chỉ: ĐỒNG NAI
Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN LỘC AN BÌNH SƠN  
Giá trị hợp đồng: 5,350,000,000
Thời gian hoàn thành:     2015