SAITEX FACTORY ( VN PLASTIC )

Danh mục: Công Nghiệp

Năm: 2015

Tiến độ: Đang thi công

Chi tiết dự án

Địa chỉ: AMATA INDUSTRIAL PARK – DONG NAI PROVINCE 
Chủ đầu tư: SAITEX INTERNATIONAL DONG NAI ( VN ) Co,Ltd 
Giá trị hợp đồng:     11,000,000,000 VND
Thời gian hoàn thành:    2015