Sở Xây dựng hướng dẫn tạm thời về triển khai thực hiện Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố ..

           Ngày 09/02/2015, Sở Xây dựng ban hành Công văn số 1619/SXD-KTXD hướng dẫn tạm thời về triển khai thực hiện Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 theo ý kiến chỉ đạo của ...

2015-01-15 00:44:39

Hướng dẫn đặt hàng nước ngoài

Linh kiện điện tử là mặt hàng rất đa dạng và phong phú, không nhà phân phối linh kiện nào có thể đảm bảo cung cấp đầy đủ nhu cầu của khách hàng. vì vậy việc phải đặt hàng từ nước ngoài cho khách hàng là điều xảy ra rất thường ...

2014-01-17 21:29:21