Nhân viên bán hàng

nhân viên bán hàng

Vị trí dự tuyển: Nhân viên bán hàng
Đính kèm lý lịch cá nhân và/ hoặc thư ứng tuyển
Gửi kèm sơ yếu lý lịch:
Gửi kèm thư xin việc: